เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร เราให้ความสำคัญกับสวัสดิการของพนักงานของเรา เพราะเราเชื่อว่า ฐานจะดีเมื่อพนักงานจะต้องมีความสุข ดังนั้นพนักงานของเราทุกคนจะได้ทำงานอย่างมีความสุข นี่เป็นเหตุผลที่เราจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน นอกเหนือจากค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับตามกฏหมายแล้ว พนักงานของเรายังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีก ดังนี้

1. สวัสดิการ ตามที่กฏหมายกำหนด
2. สวัสดิการเสริม
 • เสื้อฟอร์ม ปีละ 3 ตัว
 • แรงจูงใจในการพัฒนา ทักษะและความชำนาญทุกเดือน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ของขวัญวันแต่งงาน
 • ของรับขวัญคลอดบุตร
 • รางวัลจากการทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
 • ข้าวกลางวัน
 • ของขวัญผู้ป่วย
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการบ้านหลังแรก
 • ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
 

*สวัสดิการเสริม เป็นสวัสดิการแบบปีต่อปี ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท ไม่ใช่สวัสดิการถาวร

กิจกรรม ปี 2562

กิจกรรม ปี 2561

กิจกรรม ปี 2560

กิจกรรม ปี 2559