ติดต่อเรา

โรงงาน

Tel. : 0-2943-6366
Fax. : 0-2943-6368

ออฟฟิศ ฝ่ายขาย

Tel. : 0-2943-5588
Fax. : 0-2943-5038
Email : marketing@umeda.co.th

ฝ่ายจัดซื้อ

Tel. : 0-2900-5588