เกี่ยวกับเรา

โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน

โรงงาน ผลิตยา แผนปัจจุบัน ตามมาตรฐานสากล

บริษัท ยูเมด้า จำกัด เป็น โรงงาน ผลิตยา แผนปัจจุบัน ที่ถูกสร้างและปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ GMP ซึ่งกำหนดและตรวจสอบโดย อย. ของกระทรวงสาธารณสุขและสามารถผลิตยาได้หลายประเภท ได้แก่ ยาเม็ด, ยาแคปซูล, ยาน้ำ, ยาครีม, ยาฉีดทั่วไป และยาฉีดประเภทฮอร์โมน.

บริษัท ยูเมด้า จำกัด คือ โรงงาน ผลิตยา แผนปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้การบริหาร ของผู้บริหาร หสน. โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน อุตสาหกรรมยา มาต่อเนื่อง ถึง 50 ปี ภายใต้ การก่อตั้งของ คุณพ่อไพบูลย์ ศิริพรพิทักษ์

บริษัทฯ ได้รับ การรับรองจาก GMP มาต่อเนื่อง จากปีแรก (2531) จนถึง ปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังได้รับ การรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท UKAS. แห่งประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดย DMSC อีกด้วย

ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อถือได้ ในนโยบายคุณภาพ การดำเนินการการผลิต เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
  • วัตถุดิบ และส่วนประกอบ ที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบ และส่วนประกอบ ที่สั่งซื้อและนำเข้าจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องผ่าน กระบวนการตรวจ วิเคราะห์ จากห้อง LAB ภายใน ของเราเอง
  • กระบวนการผลิต ที่ถูกต้อง ตามหลักสากล การผลิตเวชภัณฑ์ต่างๆ จะอยู่ภายใต้ หลักการผลิตสากล อาทิเช่น BP หรือ USP เป็นต้น
  • สถานที่ผลิต ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ พร้อมระบบควบคุมความดัน และความชื้น หรือตลอดจน สร้างกระจก 2 ชั้น (Double Wall) ในบางแผนกที่สำคัญ เช่น แผนกยาฉีด ปราศจากเชื้อ เพื่อเป็นการประกันว่า จะได้ยา ที่มีคุณภาพจริงๆ
  • การตรวจสอบคุณภาพ เช่นเดียวกับส่วนประกอบอื่นๆ ในการผลิตยาคุณภาพ เราเข้มงวดกับการตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงผลผลิตระหว่างผลิต ทุกขั้นตอน ตลอดจนผลผลิตที่สำเร็จแล้ว แต่การควบคุมคุณภาพ จะดีไม่ได้หากขาดซึ่งบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นเราจึงมีห้องตรวจวิเคราะห์ถึง 13 ห้อง มีเครื่องมือทุกอย่างที่ทันสมัย ที่จำเป็น และมีความแม่นยำ
  • การดูแล ควบคุมการผลิต อย่างใกล้ชิด โดยบุคลากร ที่มีคุณภาพ  นอกเหนือจากผลิตเวชภัณฑ์ ตามกฏทั่วไปของสากลแล้ว เรามีการดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด จากบุคลากรทุกระดับ ทั้ง เภสัชกร และ ผู้ควบคุมระดับรอง